Partneriai ir rėmėjai:
  • http://www.rolandaszeimys.lt
  • http://www.stovyklos.net
  • http://www.kedainiugrudai.lt
  • http://www.kobushi.lt
  • http://www.kika.lt
  • http://www.manofm.lt
  • http://www.hotfm.lt
  • http://www.animal.lt
  • http://www.k-9.lt
  • http://www.champ-europe.com
Paremkite beglobius gyvūnus:


2009 m. gegužės 10 d. šunų dresavimo mokykloje "Nuaras" įvyko šunų bendrojo paklusnumo varžybos bei naujokų krikštynos

2009 m. gegužės 10 d. šunų dresavimo mokykloje "Nuaras" įvyko šunų bendrojo paklusnumo varžybos bei naujokų krikštynos. Taip pat buvo surengtas talentų šou, kuriame dalyviai demonstravo savo augintinių sugebėjimus. Nugalėtojo programą galite pamatyti čia: http://www.youtube.com/watch?v=LSR2bHuKaig

 

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šį pavasarį šunų dresavimo mokykla "Nuaras" organizuoja šunų bendro paklusnumo varžybas bei naujokų krykštynas. Varžybos susideda iš trijų grupių. Tai pradinukų grupė, kurie mokyklą lanko tik nuo 1 iki 3 mėnesių, pažengusiųjų grupė - nuo 3 iki 6 mėnesių ir vyriausiųjų grupė, kurie mokyklą lanko 6 mėnesius ir daugiau. Taigi visi norintys sudalyvauti ir pažiūrėti laukiami gegužės 10 d. 10 val. chemijos pr. 6.

 

Bendro paklusnumo užduotys lankantiems nuo 1 iki 3 mėnesių

 

                      Komandos turi būti ištartos tik vieną kartą, jos turi būti trumpos ir aiškios. Šuo prisegtas prie pavadėlio. Antkaklis turi būti odinis arba grandinėlė. Draudžiama: griežti antkakliai, papildomos komandos ir mechaninė pagalba.

 

                     

                      Ėjimo greta stadija (40 balų)

                       Vedlys su šuniu atsistoja į teisėjo nurodytą vietą. Judama tiesiai dešimt žingsnių, atliekama komanda „sėdėt“. Tęsiamas ėjimas pirmyn. Pažymėtoje vietoje atliekamas posūkis į kairę, duodama komanda „gulėt“. Toliau einama dešimt žingsnių pirmyn ir atliekamas sustojimas. Tęsiamas ėjimas pirmyn. Pažymėtoje vietoje atliekamas posūkis į dešinę. Už dešimties žingsnių šuo pastatomas. Po kelėtos sekundžių išlaikymo atliekama komanda „greta“.

                      PASTABA: Pradėjus eiti ženklai ir komandos draudžiami. Sustojimo metu šuo turi atsisėsti.

                      Vertinimas: baudžiama, jei šuo atsilieka, nutolsta nuo kinologo, blaškosi, delsia atlikti komandas, sustojus neatsisėda, keičia padėtį, kinologas kartoja komandas, mechaniškai padeda. Kinologas pasyvus, delsia posūkiuose.

 

Komanda “pas mane” (30 balų)

                       Šuo paliekamas teisėjo numatytoje vietoje ir nueinama nuo šuns 20 metrų. Atsisukama veidu į šunį. Vedlys kviečiasi šunį pas save.

                      PASTABA: Vedlys šunį gali kviestis tik ženklu arba komanda. Ženklas panaudotas kartu su žodine komanda laikomas – papildoma komanda.

                       Vertinimas: baudžiama už komandų kartojimą, šuns padėties keitimą, pasyvų atbėgimą pas vedlį, neatsisėdimą priešais. Jei šuo nepaklūsta iš trečio kvietimo rungtis laikoma neužskaityta.

 

Kliūčių įveikimas (30 balų)

                      Šuo turi sėkmingai įveikti kliūtis kliūčių ruože. Kinologas gali skatinti šunį balsu, bet negali fiziškai jam padėti.

Kliūtys:

Piramidė;

Aklina sienutė;

Nedidelės kopėčios;

Buomas.

                        Vertinimas: baudžiama, jei šuo neįveikia kliūties. Jei šuo kliūčių ruože padaro tris klaidas ši rungtis laikoma neužskaityta. Vedlys prieš kiekvieną kliūtį gali duoti komandą tik vieną kartą.

 

 

 

 

 

 

 

Bendro paklusnumo užduotys lankantiems nuo 1 iki 3 mėnesių

 

 

Vedlys______________________________________________

 

Šuo_________________________________________________

 

Surinkta balų_________________________________

 

 

Pratimas

Iš viso taškų

Atimami baudos taškai

Gauti baudos taškai

Įvertinimas

Ėjimo greta stadija

40

 

 

 

Komandų kartojimas

 

5

 

 

Mechaniniai veiksmai

 

2

 

 

Judėdamas šuo užima netaisyklingą padėtį

 

5

 

 

Šuo nesisėda

 

2

 

 

Šuo keičia padėtį

 

2

 

 

Šuo nesigula

 

2

 

 

Šuo neatsistoja

 

2

 

 

Sustojus neatsisėda

 

2

 

 

Neatlieka komandos „greta“

 

2

 

 

Komanda „pas mane“

30

 

 

 

Komandų kartojimas (galimi 2 kartai)

 

5

 

 

Padėties keitimas

 

5

 

 

Pasyvus atbėgimas

 

2

 

 

Neatsisėda priešais

 

10

 

 

Mechaniniai veiksmai

 

5

 

 

Kliūčių įveikimas

30

 

 

 

Neįveikia kliūties

 

10

 

 

Mechaniniai veiksmai

 

10

 

 

Komandų kartojimas

 

5

 

 

 

 

 

 

Bendro paklusnumo užduotys lankantiems nuo 3 iki 6 mėnesių

 

                      Komandos turi būti ištartos tik vieną kartą, jos turi būti trumpos ir aiškios. Šuo prisegtas prie pavadėlio. Antkaklis turi būti odinis arba grandinėlė. Draudžiama: griežti antkakliai, papildomos komandos ir mechaninė pagalba.

 

                      Ėjimo greta stadija (40 balų)

                      Vedlys su šuniu atsistoja į teisėjo nurodytą vietą. Judama tiesiai dešimt žingsnių, atliekamas sustojimas. Tęsiamas ėjimas į priekį. Pažymėtoje vietoje atliekamas posūkis į kairę, šuo paguldomas. Pavadėlis gali būti nusegtas arba vilktis žeme. Vedlys be sustojimo išeina kelis žingsnius į priekį. Po neilgo išlaikymo duodama komanda “greta“. Šuo pribėga ir atsisėda prie kairės kojos. Pavadėlis paimamas į rankas arba prisegamas. Toliau tęsiamas ėjimas. Už dešimties žingsnių atliekama komanda „sėdėt“. Vedlys be sustojimo išeina į priekį, stovi nugarą į šunį. Pavadėlis gali būti nusegtas arba vilktis žeme. Po neilgo išlaikymo atlieka komanda „pas mane“. Šuniui atsisėdus priešais vedlį ištariama komanda „greta“. Pavadėlis prisegamas arba paimamas į rankas. Tęsiamas ėjimas pirmyn. Pažymėtoje vietoje atliekamas posūkis į dešinę ir šuo pastatomas. Vedlys be sustojimo išeina į priekį. Po neilgo išlaikymo vedlys grįžta prie šuns atliekama komanda „greta“.

                      PASTABA: sustojimo metu šuo turi atsisėsti. Pradėjus eiti ženklai ir komandos draudžiami.

                      Vertinimas: baudžiama, jei šuo atsilieka, nutolsta nuo vedlio, blaškosi, delsia atlikti komandas, sustojus neatsisėda, keičia padėtį, vedlys kartoja komandas, mechaniškai padeda. Vedlys pasyvus, delsia posūkiuose, žvalgosi į šunį.

 

                      Komanda “vieta“ (30 balų)

                      Teisėjo nurodytoje vietoje vedlys padeda daiktą ir ištaria komandą „vieta“. Nuo šuns nueinama 15 metrų. Atsisukama į šunį ir kviečiamasi pas save. Šuniui atbėgus ir atsisėdus priešais vedlį duodama komanda „greta“ ir siunčiama į vietą.

                      Vertinimas: baudžiama, jei šuo keičia padėtį, lėtai atbėga pas vedlį, neatsigula ant daikto, vedlys kartoja komandas ar padeda mechaniškai.

 

Kliūčių įveikimas (30 balų)

                      Šuo turi sėkmingai įveikti kliūtis kliūčių ruože. Vedlys gali skatinti šunį balsu, bet negali fiziškai jam padėti.

Kliūtys:

Piramidė;

Aklina sienutė 180 m;

Nedidelės kopėčios;

Buomas;

Aklina sienutė 120 m;

Aukštos kopėčios.

   Vertinimas: baudžiama, jei šuo neįveikia kliūties. Jei šuo kliūčių ruože padaro tris klaidas ši rungtis laikoma neužskaityta. Vedlys prieš kiekvieną kliūtį gali duoti komandą tik vieną kartą.

 

 

                      Bendro paklusnumo užduotys lankantiems nuo 3 iki 6 mėnesių

 

 

Vedlys______________________________________________

 

Šuo_________________________________________________

 

Surinkta balų_________________________________

 

 

 

 

Pratimas

Iš viso taškų

Atimami baudos taškai

Gauti baudos taškai

Įvertinimas

Ėjimo greta stadija

40

 

 

 

Komandų kartojimas

 

5

 

 

Mechaniniai veiksmai

 

2

 

 

Judėdamas šuo užima netaisyklingą padėtį

 

5

 

 

Šuo nesisėda

 

2

 

 

Šuo keičia padėtį

 

2

 

 

Šuo nesigula

 

2

 

 

Šuo neatsistoja

 

2

 

 

Šuo juda link vedlio (už kiekvieną žingsnį)

 

1

 

 

Sustojus neatsisėda

 

2

 

 

Neatlieka komandos „greta“

 

2

 

 

Lėtas vykdymas

 

2

 

 

Kinologas žvalgosi

 

5

 

 

Neatbėga „pas mane“

 

5

 

 

Netaisyklingai ateina greta

 

2

 

 

„Vieta“

30

 

 

 

Komandų kartojimas (galimi 2 kartai)

 

5

 

 

Padėties keitimas

 

5

 

 

Pasyvus atbėgimas

 

10

 

 

Neatsisėda priešais

 

10

 

 

Neatlieka komandos „greta“

 

5

 

 

Nubėga nepilną atstumą ir atsigula

 

5

 

 

Lėtas vykdymas

 

2

 

 

Neatsigula ant daikto

 

2

 

 

Mechaniniai veiksmai

 

5

 

 

Kliūčių įveikimas

 

10

 

 

Neįveikia kliūties

 

10

 

 

Mechaniniai veiksmai

 

5

 

 

Komandų kartojimas

 

5

 

 

   

 

Bendro paklusnumo užduotys lankantiems 6 mėnesius ir daugiau

 

                       Komandos ištariamos vieną kartą, jos turi būti trumpos ir aiškios. Varžybų metu šunys turi būti nusegti nuo pavadėlio. Tarp pratimų pavadėlis gali būti užsegtas arba nusegtas. Antkaklis gali būti odinis arba grandinėlė. Draudžiami griežti ir elektriniai antkakliai. Pradinėje pozicijoje šuo visada turi būti atsisėdęs. Trumpi pagyrimai leidžiami tik po kiekvieno pratimo atlikimo. Šuns audrinimas ir žaidimas – draudžiami. Jai vedlys pamiršo atlikti pratimą, teisėjas nurodo jį atlikti už tai nenuimdamas balų.

 

 

1.      Ilgas išlaikymas stovint nugarą į šunį (20 balų)

 

                      Šuo paliekamas gulėti teisėjo nurodytoje vietoje. Vedlys stovi nugarą į šunį nurodytoje vietoje. Išlaikymas atliekamas tol, kol užduotis atlieka kitas vedlys.

Vertinimas: baudžiama, jei vedlys žvalgosi į šunį, šuo keičia padėtį, juda link vedlio. Ši užduotis laikoma neužskaityta, jei šuo pabėga.

 

2.      Ėjimo greta stadija (40 balų)

 

                      Vedlys su šuniu atsistoja į teisėjo nurodytą vietą. Pradedama eiti tiesiai normaliu žingsniu. Už dešimties žingsnių duodama komanda „sėdėt“. Vedlys išeina į priekį ir atsisuka į šunį. Po neilgo išlaikymo sugrįžtama prie šuns. Pradedama eiti be papildomos komandos. Tęsiamas ėjimas pirmyn. Pažymėtoje vietoje atliekamas kairysis posūkis ir duodama komanda „gulėt“. Vedlys išeina į priekį ir atsisuka į šunį. Po neilgo išlaikymo sugrįžtama prie šuns. Pradedama eiti be papildomos komandos. Tęsimas ėjimas pirmyn. Už dešimties žingsnių duodama komanda „stovėt“. Vedlys išeina į priekį ir atsisuka į šunį. Po neilgo išlaikymo sugrįžtama prie šuns ir atliekama komanda „greta“. Tęsiamas ėjimas į priekį. Pažymėtoje vietoje atliekamas posūkis į dešinę. Dešimt žingsnių einama labai lėtu žingsniu ir atliekamas sustojimas.

 

   PASTABA: sustojimo metu šuo turi atsisėsti. Pradėjus eiti ženklai ir komandos draudžiami. Pratimai atliekami be pavadžio.

 

Vertinimas: baudžiama, jei šuo atsilieka, nutolsta nuo kinologo, blaškosi, delsia atlikti komandas, sustojus neatsisėda, keičia padėtį, kinologas kartoja komandas, mechaniškai padeda. Kinologas pasyvus, delsia posūkiuose, žvalgosi į šunį.

 

 

3.      Komanda “vieta” (10 balų)

Teisėjo nurodytoje vietoje vedlys padeda daiktą ir ištaria komandą „vieta“. Nuo šuns nueinama 40 metrų. Atsisukama į šunį ir kviečiamasi pas save. Šuniui atbėgus ir atsisėdus priešais vedlį duodama komanda „greta“ ir siunčiama į vietą.

                      Vertinimas: baudžiama, jei šuo keičia padėtį, lėtai atbėga pas vedlį, neatsigula ant daikto, vedlys kartoja komandas ar padeda mechaniškai.

 

 

4.      Aportiruotė

 

    Daikto numetimas ant žemės ( 5 balai ):

    Vedlys atsega šuniui pavadį. Šuo turi sedėti greta vedlio. Metamas daiktas ir po išlaikymo duodama šuniui komanda „aport“ . Šuo turi daiktą paimti nuo žemės ir atsisėsti priešais vedlį. Daigtą šuo turi laikyti tol, kol vedlys duoda komandą „atiduok“.

 

    Daikto atnešimas per „A“ formos kliūtį (5 balai):

    Vedlys su šuniu atsistoja nuo kliūties 5 žingsnių atstumu. Numeta per kliūtį daiktą. Duodama komanda „aport“. Šuo turi įveikti kliūtį, paimti daiktą, peršokti kliūtį atgal ir atsisėsti priešais vedlį. Daiktą turi laikyti tol, kol vedlys duoda komandą „atiduok“.

 

    Daikto atnešimas per akliną tvorelę (10 balai):

    Vedlys su šuniu atsistoja nuo kliūties 5 žingsnių atstumu. Numeta per kliūtį daiktą. Duodama komanda „aport“. Šuo turi įveikti kliūtį, paimti daiktą, peršokti kliūtį atgal ir atsisėsti priešais vedlį. Daiktą turi laikyti tol, kol vedlys duoda komandą „atiduok“.

 

   Vertinimas: baudžiama, jai šuo nubėga be komandos, lėtas komandų vykdymas, papildomos komandos, išmeta daiktą, neatsisėda prieš vedlį, neatiduoda atnešto daikto, mechaniniai veiksmai, kramto, žaidžia su daiktu, atlieka šuolį tik į vieną pusę, išvis nešoka kliūties.

 

 

5. Kliūčių įveikimas (10 balų)

                      Šuo turi sėkmingai įveikti kliūtis kliūčių ruože. Vedlys gali skatinti šunį balsu, bet negali fiziškai jam padėti.

Kliūtys:

Lengvaatletinės kliūtys;

Piramidė;

Aklina sienelė 180 m;

Aštri sienelė;

Kopetėlės;

Buomas;

Aklina sienelė 120 m;

Aukštos kopėčios,

   Vertinimas: baudžiama, jei šuo neįveikia kliūties. Jei šuo kliūčių ruože padaro tris klaidas ši rungtis laikoma neužskaityta. Vedlys prieš kiekvieną kliūtį gali duoti komandą tik vieną kartą.

 

 

 

 

Bendro paklusnumo užduotys lankantiems 6 mėnesius ir daugiau

 

 

Vedlys______________________________________________

 

Šuo_________________________________________________

 

Surinkta balų_________________________________

 

 

Ilgas išlaikymas

20

 

 

 

Kinologas žvalgosi į šunį

 

5

 

 

Šuo juda link kinologo (už kiekvieną žingsnį)

 

2

 

 

Šuo pabėga

 

Diskv.

 

 

Šuo keičia padėtį

 

5

 

 

Ėjimas greta:

40

 

 

 

Judėdamas šuo užima netaisyklingą padėtį

 

5

 

 

Už kiekvieną papildomą komandą

 

2

 

 

Šuo nesisėda

 

2

 

 

Už kiekvieną mechaninį veiksmą

 

2

 

 

Sustojus neatsisėda

 

1

 

 

Kinologo pasyvumas

 

5

 

 

Kinologas delsia posūkiuose

 

1

 

 

Lėtas vykdymas

 

5

 

 

Šuo keičia padėtį

 

5

 

 

Šuo juda link kinologo (už kiekvieną žingsnį)

 

 

 

 

Sėdasi prieš komandą

 

1

 

 

Kinologas žvalgosi

 

1

 

 

Šuo nesigula

 

2

 

 

Gulasi prieš komandą

 

2

 

 

Komanda „vieta“

10

 

 

 

Komandų kartojimas (galimi 2 kartai)

 

2

 

 

Padėties keitimas

 

2

 

 

Pasyvus atbėgimas pas vedlį

 

2

 

 

Neatlieka komandos „greta“

 

1

 

 

Neatsigula ant daikto

 

1

 

 

Mechaniniai veiksmai

 

1

 

 

Nubėga nepilną atstumą ir atsigula

 

2

 

 

Lėtas vykdymas

 

2

 

 

Neatsisėda priešais

 

5

 

 

Daikto atnešimas

5

 

 

 

Nubėga be komandos

 

1

 

 

Lėtas komandos vykdymas

 

2

 

 

Išmeta daiktą

 

2

 

 

Atnešęs neatsisėda prieš kinologą

 

2

 

 

Neatiduoda atnešto daikto

 

2

 

 

Mechaninis veiksmas

 

2

 

 

Kramto, žaidžia su daiktu

5

 

 

 

Daikto atnešimas per „A“ formos kliūtį

 

5

 

 

Nubėga be komandos

 

2

 

 

Lėtas vykdymas

 

2

 

 

Papildomos komandos

 

2

 

 

Išmeta daiktą

 

2

 

 

Atnešęs neatsisėda prieš kinologą

 

2

 

 

Neatiduoda atnešto daikto

 

2

 

 

Mechaninis veiksmas

 

2

 

 

Kramto, žaidžia su daiktu

 

2

 

 

Padaro šuolį į abi puses, bet neatneša daikto

 

2

 

 

Padaro šuolį tik į vieną pusę

10

 

 

 

Daikto atnešimas per akliną tvorelę

 

5

 

 

Nubėga be komandos

 

2

 

 

Lėtas vykdymas

 

5

 

 

Papildomos komandos

 

5

 

 

Išmeta daiktą

 

2

 

 

Atnešęs neatsisėda prieš kinologą

 

2

 

 

Neatiduoda atnešto daikto

 

2

 

 

Mechaninis veiksmas

 

2

 

 

Kramto, žaidžia su daiktu

 

5

 

 

Padaro šuolį į abi puses, bet neatneša daikto

 

5

 

 

Padaro šuolį tik į vieną pusę

 

2

 

 

Liečia lengvai kliūtį

 

5

 

 

Stipriai liečia kliūtį

 

 

 

 

Kliūčių įveikimas

10

 

 

 

Neįveikia kliūties (galimi 3 kartai)

 

5

 

 

Komandų kartojimas (galimi 3 kartai)

 

5

 

 

Mechaninis veiksmas

 

5

 

 

 


Data: 2009-05-09 17:27, skaityta: 168