Partneriai ir rėmėjai:
  • http://www.manofm.lt
  • http://www.hotfm.lt
  • http://www.animal.lt
  • http://www.k-9.lt
  • http://www.champ-europe.com
  • http://www.rolandaszeimys.lt
  • http://www.stovyklos.net
  • http://www.kedainiugrudai.lt
  • http://www.kobushi.lt
  • http://www.kika.lt
Paremkite beglobius gyvūnus:


Kviečiame dalyvauti 2014 Biatlone Latvijoje

 Kaip ir kasmet, ''braliukai'' latviai kviečia lietuvius dalyvauti biatlone su savo keturkojais bičiuliais.

Tad jei Tu nori išbandyti savo bei šuns galimybes, pasisemti naujos patirties bei neišdildomų įspūdžių, junkis prie mūsų komandos. 

Jei nori dalyvauti, pranešk mums el. paštu iki liepos 30, adresu martynas@biatlon.lt

 

Įkeliame taisykles:

IX Starptautiskās dienesta suņu biatlona sacensības "LATVIJA 2014" tiek

organizētas 2014.gada 9.augustā VRK KD Kinoloģijas centrā.

1. "Profesionālā klase" - Latvijas un citu valstu tiesībsargājošo iestāžu kinologi

ar suņiem.

2. "Tautas klase A" - civilie suņu sporta cienītāji ar suņiem, kuri ir apmācīti

atvairīt uzbrukumu un kost aizsargpiedurknē.

3. "Tautas klase B" - civilie suņu sporta cienītāji ar suņiem, kuri nav apmācīti

atvairīt uzbrukumu un kost aizsargpiedurknē.

Komandas sastāvā dalībnieku skaits nav ierobežots, bet ne mazāks par 2

dalībniekiem

Dalībniekiem ir jāiesniedz rakstisks pieteikums sacensībām, kurā jānorāda:

1. dalībnieku vārds, uzvārds, dienesta pakāpe, vecums;

2. suņa vārds, šķirne, vecums;

3. cik cilvēkiem nepieciešamas guļvietas un kuros datumos;

4. vai nepieciešams sprosts dienesta sunim;

5. pieteikums (uz veidlapas) ir jāiesniedz līdz 2014.gada 1.augustam plkst.

15.00 Valsts robežsardzes koledžai pa faksu: +371 646 03681 vai pa e-pastu:

uldis.barkans@rs.gov.lv.

Sacensībās piedalās tikai tie suņi, kuri:

1. ir klīniski veseli;

2. ne agrāk kā pirms gada un ne vēlāk kā divas nedēļas līdz sacensību dienai

vakcinēti pret trakumsērgu (sacensību galvenajam tiesnesim jāuzrāda

vakcinācijas apliecība).

Sacensību dalībniekiem tiks nodrošināta izmitināšana Valsts robežsardzes

koledžas dienesta viesnīcā par samaksu. Ārvalstu dalībniekiem, kā arī vienam

ārvalstu komandas pārstāvim un šoferim izmaksas (izmitināšana, ēdināšana) sedz

Latvijas Republikas Valsts robežsardze, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

Sacensību dalībniekiem ieteicams nodrošināties ar saviem suņu boksiem.

Tiem sacensību dalībniekiem, kuriem šādu boksu nav, būs iespēja dienesta suņus

izvietot VRK KD Kinoloģijas centra suņu sprostos (iepriekš saskaņojot ar VRK

KD Kinoloģijas centra vadību, vietu skaits ierobežots).

SACENSĪBU NORISES PLĀNS

Piektdiena, 08.08.2014.

Sacensību dalībnieku ierašanās un

reģistrācija VRK KD Kinoloģijas centrā

Izbraukšana uz sacensību norises vietu 13:00 - 14:00

Sacensību trases apskate 14:00 – 17:00

līdz plkst.

13:00

Vakariņas 18:00 – 19:00

Kopsapulce, izloze sacensībām 19:00 - 20:00

Sestdiena, 09.08.2014.

Brokastis 7:00 - 8:00

Sacensību oficiālā atklāšanas ceremonija

VRK Lauku mācību centrā „Janapole”

Sacensību norise 9:00 - 13:00

Rezultātu apkopošana, pusdienas 13:00 - 14:30

Sacensību uzvarētāju apbalvošana,

sacensību noslēgums (laiks var mainīties

atkarībā no dalībnieku skaita)

Sacensību nolikumu un pieteikuma veidlapu var atrast Valsts robežsardzes

koledžas mājaslapā: www.vrk.rs.gov.lv

 

ПРОГРАММА IX МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК ПО БИАТЛОНУ «ЛАТВИЯ 2014»

Девятые Международные соревнования служебных собак по биатлону «Латвия 2014» будут организованы 9 августа сего года в Кинологическом центре Кинологической службы Колледжа Государственной пограничной охраны.

ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ:
1. повышение профессионализма кинологов;
2. определение лучших кинологов и служебных собак, а так же команд правоохранительных учреждений стран участниц;
3. оценка развития кинологической службы;
4. обмен практическим опытом между кинологами стран участниц;
5. Определение команд кинологов и служебных собак Государственной пограничной охраны (4 кинолога и 4 служебные собаки) для участия в соревнованиях по биатлону на международном уровне в 2014 и 2015 годах;
6. Популяризация Кинологической службы Государственной пограничной охраны в Латвии и за границей.

ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
1. «Профессиональный» класс – кинологи правоохранительных учреждений стран участниц со служебными или частными собаками;
2. «Народный класс А» – гражданские почитатели собачьего спорта с собаками, которые обучены отражать нападение и кусать защитный рукав;
3. «Народный класс В» – гражданские почитатели собачьего спорта с собаками, которые НЕ обучены отражать нападение и кусать защитный рукав;
4. Количество участников в составе команды не ограничено, но не меньше 2 участников.

ОЦЕНКА И НАГРАЖДЕНИЕ
1. Оценка команд «Профессионального класса», «Народного класса А» и «Народного класса В» (2 лучших участника команды) – первым трём местам дипломы и кубки;
2. индивидуальная оценка (кинолог и собака):
2.1. общая оценка участников Профессионального класса – первым трём местам дипломы и кубки;
2.2. общая оценка участников «Народного класса А» – первым трём местам дипломы и кубки;
2.3. общая оценка участников «Народного класса В» – первым трём местам дипломы и кубки;


СУДЬИ СОРЕВНОВАНИЙ
Главный судья соревнований: полковник лейтенант У.Барканс
Судьи на трассе: майор В.Биковскис; майор Й. Желвис, капитан Д.Стуцере; капитан О. Сергеевс; заместитель офицера И.Лютая; капитан И.Янковска; заместитель офицера В.Талапинс; заместитель офицера С.Гаилумс; заместитель офицера Л.Михалева.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ
Участники должны подать письменное заявление для участия в соревнованиях, в котором нужно указать:
1. имя, фамилию, служебное звание, возраст участника;
2. имя, породу, возраст служебной собаки;
3. скольким лицам необходимы спальные места и в какие дни;
4. необходим ли вольер служебной собаке и в какие дни;
5. заявление (на приложенном бланке) нужно подать до 15:00 1 августа 2014 года Колледжу Государственной пограничной охраны по факсу: +371 646 03681 или по элекронной почте uldis.barkans@rs.gov.lv.

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
Участник может быть дисквалифицирован:
1. за грубое и неэтичное отношение к судьям или другим участникам соревнований;
2. за грубое отношение к служебной собаке;
3. если не выполнены ветеринарные требования;
4. если служебную собаку невозможно контролировать и она угрожает безопасности окружающих людей и других служебных собак;
5. если не выполняются условия соревнований.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
В соревнованиях учавствуют только те собаки, которые:
1. клинически здоровы;
2. не ранее чем года назад и не позже двух недель до дня соревнований вакцинированы против бешенства (главному судье соревнований нужно показать удостоверение вакцинации).

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ
Представитель команды может подать протест на действия судьи или результаты какого – либо участника главному судье лично. Протест нужно подавать в письменном виде в течение одного часа после финиша участника. Протест главный судья рассматривает в течение 2 часов после финиша всех участников. Решение главного судьи после рассмотрения протеста окончательное и изменениям не подлежит.

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
Участникам соревнований будет предоставлен ночлег за отдельную плату в служебной гостинице Колледжа Государственной пограничной охраны. Иностранным участникам, а так же одному представителю команды и одному автоводителю расходы (размещение, питание) оплатит Государственная пограничная охрана Латвийской Республики согласно заключенным договорам.
Участникам соревнований желательно наличие собственных боксов для собак. Тем участникам соревнований, у которых таких боксов нет, будет предоставлена возможность расположить собак в собачьих вольерах Кинологического центра Кинологической службы Колледжа Государственной пограничной охраны (заранее согласовав с руководством Кинологической службы Колледжа Государственной пограничной охраны, количество мест ограничено).

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Пятница, 08.08.2014.

Прибытие и регистрация участников соревнований в Кинологическом центре Кинологической службы Колледжа Государственной пограничной охраны До 13:00
Выезд на место проведения соревнований 13:00 – 14:00
Осмотр трассы соревнований 14:00 – 17:00
Ужин 18:00 – 19:00
Общее собрание, жеребьёвка 19:00 – 20:00

Суббота, 09.08.2014.

Завтрак 7:00 – 8:00
Официальная церемония открытия соревнований в Полевом центре обучения «Янаполе» Колледжа Государственной пограничной охраны 8:30 – 8:45
Проведение соревнований 9:00 – 13:00
Подведение итогов, обед 13:00 – 14:30
Награждение победителей соревнований, закрытие соревнований (время может меняться в зависимости от количества участников) 14:30 – 18:00

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях могут учавствовать кинологи всех правоохранительных учреждений (пограничной охраны, полиции, таможни, армии и др.) со служебными собаками или частными собаками («Профессиональный» класс), а так же гражданские почитатели собачьего спорта («Народный класс А» и «Народный класс В»). Участники соревнований должны произвести примерно 9 – километровый забег по смешанной местности, на которой расположены разные препятствия. Во время забега служебную собаку держат на поводке, который не может быть длиннее 3 метров. Препятствия, расположенные на дистанции, нужно преодолеть таким образом, как условлено и показано во время осмотра трассы соревнований.
На дистанции расположены 2 места, где служебной собаке нужно будет отразить нападение фигуранта или поймать фигуранта (за исключением участников «Народного класса В»). Для участников «Профессионального» класса фигурант одет в полный защитный костюм, для участников «Народного класса А» фигурант пользуется спортивным защитным рукавом. Во время выполнения этого задания служебную собаку нужно спустить с поводка (выпустить поводок из рук). Отзывать собаку от фигуранта после выполнения задания следует:
• участникам «Профессионального» класса с помощью команд без физического воздействия;
• участникам «Народного класса А» с помощью команды без физического воздействия.
На дистанции участникам нужно произвести 10 выстрелов участникам «Профессионального» класса и 5 выстрелов участникам «Народных классов» на расстоянии 20 метров. Результативными считаются те выстрелы, которые попали в мишень (мишень падает). Стреляют:
• участники «Профессионального» класса из пистолета Sig-Sauer P239;
• участники «Народных классов» из пневматического пистолета.
Участник в соревнованиях участвует, одетый:
• участники «Профессионального» класса в униформу с или без головного убора. В выборе обуви допустимы спортивные туфли.
• участники «Народного класса А» и «Народного класса В» – в спортивной одежде.
Во время соревнований разрешается подавать такие сигналы, которые используются в реальной работе. Все упражнения нужно выполнять в условленном порядке. После преодоления препятствия судья поднимает красный или зеленый флажок. Красный флажок означает, что преодоление препятствия не засчитано. Участник может повторить преодоление препятствия. Время не останавливается. Зеленый флажок означает, что преодоление препятствия засчитано.
Если участник опаздывает свое стартовое время, он еще может начать бег в течение 30 минут, но его время будет зачтена со времени его официального стартового времени. Если собака участника не контролируемая, то участник снимается с соревнований.
Участники с суками, у которых наблюдаются признаки поиска, начинают соревнование в конце.
Участники, которые старше 41 года, получают дополнительный гандикап 10 секунд за каждый год сверх этого возраста.

ОЦЕНКА СОРЕВНОВАНИЙ

Условия оценки соревнований будут сообщены во время осмотра трассы соревнований.
 

 

 

THE PROGRAM OF IX INTERNATIONAL BIATHLON COMPETITION FOR SERVICE DOGS “LATVIA 2014”

The IX International Biathlon Competition for Service Dogs “Latvia 2014” will be held on 9 August, 2014, in the Dogs Handling Centre of the College of the State Border Guard.

THE AIMS OF THE COMPETITION:
1. To raise dog handlers’ proficiency;
2. To define the best dog handlers, service dogs and teams of the law enforcement agencies of participant countries;
3. To evaluate the development of Dog handling service;
4. The exchange of practical experience among the dog handlers of the dog handlers of participant countries;
5. Identifying of teams of dog handlers and service dogs of the State Border Guard (4 dog handlers and 4 service dogs) for participation in international level biathlon competition of service dogs on 2014 and 2015;
6. Popularization of Dog handler’s service of the State Border Guard in Latvia and abroad.

THE GROUPS OF PARTICIPANTS OF COMPETITION
1. the Professional grade – dog handlers of the law enforcement agencies of Latvia and other countries with service or private dogs;
2. the Folk grade A – civil dog sport fans with dogs, who are trained to reflect the attacks
or biting the protective sleeve;
3. the Folk grade B – civil dog sport fans with dogs, who are NOT trained to reflect the attacks or biting the protective sleeve;
4. the number of team members is unlimited, but not less than 2.

EVALUATION AND DISTINCTION
1. team evaluation of the Professional grade, Folk grade A and Folk grade B (2 best participant of competition) – for first three places diplomas and cups.
2. individual evaluation (a dog handler and service dog):
2.1. in joint evaluation the participants of Professional grade – for first three places diplomas and cups;
2.2. in joint evaluation the participants of the Folk grade A – for first three places diplomas and cups;
2.3. in joint evaluation the participants of the Folk grade B – for first three places diplomas and cups;


REFEREES OF THE COMPETITION:
The head referee of competition: Lieutenant Colonel U. Barkāns
Referees: Major V.Bikovskis; Major J.Zhelvis, Captain D.Stucere; Captain O.Sergejevs; First Warrant Officer I.Ļutaja; Captain I.Jankovska; Warrant Officer V.Talapins, Warrant Officer S.Gailums, Warrant Officer L.Mihaļova.

APPLICATION PROCEDURE
Participants should apply for the competition in written form, which should include:
1. name, surname, service rank and age of the participants;
2. the name, breed, and age of the service dog;
3. for how many persons are there necessary sleeping – places and on which dates;
4. does the service dog need a cage;
5. application form (on the attached form) should be sent to the College of the State Border Guard by 15:00 o’clock within 1 August, 2014 by fax: +371 646 03681 or by e – mail: uldis.barkans@rs.gov.lv .

DISQUALIFICATION
The participant may be disqualified if:
1. He shows rough and non ethic attitude towards the referees or other participants of the competition;
2. He treats the dog roughly;
3. There are not fulfilled veterinarian requirements;
4. The service dog can not be controlled and threatens people and other service dogs;
5. There are not fulfilled requirements of the competition.

THE VETERINARIAN REQUIREMENTS:
Service dogs are permitted to take part in the competition if:
1. They are clinically healthy;
2. They have been vaccinated against hydrophobia no earlier than a year ago or at least 2 weeks before the date of the competition (the vaccination certificate has to be presented to the head referee of the competition).

SUBMISSION OF PROTESTS
The representative of the team can make a protest about work of referee or the result of any participant personally to the head referee of the competition. The protest should be made in written within 1 hour after finish of a participant. Referees review the protest within 2 hours after it has been submitted. Decision of the referees after review is final and can not be changed.

OTHER REGULATIONS
Accommodation will be arranged for participants of competition at their own expense. The State Border Guard of the Republic of Latvia covers expenses (lodgement, feeding) for participants from foreign countries, as well as for one team representative and for one driver according to concluded agreements.
It is recommended for participants of competition to provide themselves with own dog boxes. For those participants of competition, who will not have such boxes, there will be a possibility to accommodate them in dog cages of the Dog Handling Service of the College of the State Border Guard (please, inform the management of Dog Handling Centre in advance, quantity of places limited).
THE SCHEDULE OF THE COMPETITION
Friday, 8.08.2014.
Till 13:00 Arrival and the registration of the participants in the Dog Handling Service of the College of the State Border Guard
13:00 – 14:00 Transfer to the place of competition
14:00 – 17:00 Review of competition trace
18:00 – 19:00 Dinner
19:00 – 20:00 Joint meeting, drawing for competition
Saturday, 9.08.2014.
07:00 – 08:00 Breakfast
08:30 – 08:45 Official ceremony of the opening of the competition in the Country Training Centre „Janapole”of the College of the State Border Guard
9:00– 13:00 Process of competition
13:00 – 14:30 Summarizing of the results, lunch
14:30 – 18:00 Distinction of winners and closing of the competition

REGULATIONS OF THE COMPETITION
To participate in the competition there are allowed dog handlers of all the law enforcement agencies (border guard, police, customs, army and other) with service or private dogs (the Professional grade) as well as civil dog sport fans (the Folk grade A and Folk grade B). The participants of the competition have to make a race of approximately 9 km in mixed area, where different obstacles are located. During the race the service dog has to be held on lunge, which must not be longer than 3 meters. The obstacles located on distance must be overcome such way how it was determined and shown during review of competition trace.
There are located 2 places on the distance where the service dog will have to beat back the attack of figurant (except participant of Folk grade B) or to capture the figurant. Figurant for participants of “Professional” grade is dressed in complete defend dress, figurant for participants of Folk grade A uses sports sleeve. During usage of these exercises service dog has to be let from lunge (by letting the lunge out of hands). The dog should be called back form figurant after the exercise has to be fulfilled:
• for participants of “Professional” grade with commands with commands without physical influence
• for participants of “Folk grade A” with commands without physical influence.
On the distance the participant of “Professional” grade has to shoot 10 times, the participant of Folk grades has to shoot 5 times from the distance of 20 meters. As valid are considered such shoots which had hit into black circle of the target. Shoots:
• participants of “Professional” grade from pistol Sig-Sauer P239;
• participants of Folk grades – from pneumatic pistol.
The participants take part in competition dressed:
• participants of “Professional” grade in uniform with or without headdress. Sport shoes are allowed;
• participants of “Folk grade A” and “Folk grade B” – in sport clothes.
During the competition it is allowed to show such signals which are used in real work. All the exercises must be done in determined order. After overcoming an obstacle the referee brings up red or green flag. The red flag means that the overcoming of the obstacle was not successful. Participant is allowed to repeat the overcoming of the obstacle. The time will not be stopped. The green flag means that the obstacle is overcome.
If participant is late to start time he may to start run during 30 minutes but his time is calculated form his official start time. If dog of participant is out of control then participant is taken off of competition.
Participants with bitches that are observed the signs of search, starts the competition in the end.
Participants who are older than 41 year gets time handicap 10 seconds for each year over this age.

EVALUATION OF THE COMPETITION
The provisions of competition evaluation will be declared during the review of competition trace.