Partneriai ir rėmėjai:
 • http://www.stovyklos.net
 • http://www.kedainiugrudai.lt
 • http://www.kobushi.lt
 • http://www.kika.lt
 • http://www.manofm.lt
 • http://www.hotfm.lt
 • http://www.animal.lt
 • http://www.k-9.lt
 • http://www.champ-europe.com
 • http://www.rolandaszeimys.lt
Paremkite beglobius gyvūnus:


Žmogaus paieška patalpoje

Žmogaus paieška patalpoje

Pratimas pradedamas stebėjimo pozicijoje: šuo sėdi vedlio kairėje ir išlieka ramus, kol vedlys pateikia įspėjimus apie šuns panaudojimą paieškomam asmeniui. Įspėjimas apie panaudojamą šunį turi būti pateikiamas visais atvejais, išskyrus šiuos atvejus:
- vedlio apsauga;
- kai tai yra taktiškai klaidinga.
Pateikite trumpą, aiškų ir tikslų įspėjimą. Tinkamame įspėjime turi būti nurodyta:
- kas jūs esate;
- ką norite, kad paieškomas asmuo padarytų: atsilieptų, sustotų ir t.t.
- ką darysite, jei jis ar jie nepaklus: paleisite šunį.
Atsiminkite, kad įspėjimas gali būti neaiškus dėl šuns lojimo, todėl geriau, kad šuo nelotų. Jei įspėjimo metu šuo loja arba nesėdi nurodytoje pozicijoje, pakoreguokite jį savo balso tonu, rankų judesiais arba įtempdami pavadį ir koreguodami jo elgesį. Pateikę įspėjimą, galite leisti šuniui loti.

Paieškos pastatuose mokymo pradžia

Pradėdamas paiešką pastate su šunimi pirmąjį kartą, figūrantas bėga į pastatą, o šuo tai stebi. Vedlys paleidžia šunį, nurodęs tinkamą komandą (sulaikyk, fas, pulk). Kai šuo puola, figūrantas apsisuka, pagauna šunį ir pradeda kovoti. Vedlys įeina į pastatą ir duoda šuniui komandą palikti figūrantą. Pakartokite tai keletą kartų ir nepamirškite šuns supažindinti su slidžiomis grindimis, kilimu, baldais, įranga ir t.t.
Jei šuns puolimas yra geras, galite pradėti darbą su pabėgusiais žmonėmis, kurių nesimato. Tai praktiškai tokia pat procedūra, kaip ir minėta aukščiau, išskyrus tai, kad vedlys nepaleidžia šuns iki tol, kol figūrantas pasislepia ir nesimato. Pateikęs įspėjimą vedlys siunčia šunį į vidų. Nepamirškite išmokyti savo šunį patikrinti įėjimo zoną. Išmokykite šunį patikrinti duris, spinteles, spintas ir kitas vietas, kuriose galima pasislėpti. Tai priklauso nuo dresavimo ypatumų. Šuo turi nosį ir pasakys jums, kur slepiasi figūrantas. Šuo apie aptiktą žmogų parodo lojimu. Aptikus asmenį, šuo turi būti paskatintas mėgstamu žaislu ar vilkstimi.

Mūsų šunys nuostabūs tuo, kad jie gali prisitaikyti prie bet kurio metodo, kurį jūs norite naudoti, tiesiog turite parodytisavo šuniui, ko jūs norite ir ko tikitės. Tai priklauso tik nuo dresavimo metodikos ir technikos.
Yra du paiekos būdai:
Darbas be pavadžio. Kadangi dirbant šiuo būdu turite mažiau galimybių kontroliuoti šunį, todėl šuo privalo būti ypač paklusnus.
Darbas su pavadžiu. Tokiu būdu jūs galite labiau kontroliuoti šuns judėjimą.

Atsiminkite:
- nepraeikite nei pro vieną vietą, kurioje gali slėptis žmogus.
- neleiskite savo šuniui tiesiog lakstyti po pastatą. Kontroliuokite, kad jūsų šuo apieškotų konkrečias vietas.
Aptikus pasislėpusį asmenį išmokykite savo šunį palydėti jį iki jūsų ir aptikrinimo metu saugoti. Išmokykite visų rūšių apieškojimo:

 • iškeltomis rankomis arba rankomis ant galvos;
 • atsiklaupus, rankas laikant ant galvos;
 • kniūbsčiomis;
 • prie sienos
 • prie transporto priemonės.

II. Žmogaus paieška vietovėje

Svarbu prisiminti, kad norėdamas nustatyti figūranto buvimo vietą, šuo naudojasi nosimi. Didžiąją dalį laiko šuo uostys orą ir pėdsakus.
Bet pirmiausia šuo išmokinamas nekąsti figūrantui, o loti jį aptikus. Šuo nuvedamas ir pasodinamas už arba priešais figūrantą ir duodama komanda "balsas". Šį pratimą reikia atlikti tiek kartų, kol šuo žino savo pozicją prie figūranto ir suradęs jį - loja.
Vėliau pateikus įspėjimą šuo paleidžiamas apieškoti vietovės. Po aptikimo šuo turi būti paskatintas žaislu ar pelyte.

III. Dresūra su antsnukiu

Dresūra su antsnukiu yra labai geras šuns treniravimas. Didžiausi privalumai yra šie:

 • sustiprina kovojimo impulsą;
 • išmoko šunį, kad jis kovoja su žmogumi, o ne su įranga;
 • tai tikroviška gatvės dresūra.

Bet dresūra su antsnukiu gali būti labai pavojinga figūrantui ir šuniui. Atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus labai svarbius saugumo aspektus:

 • geras antsnukis;
 • įsitikinkite, kad antsnukis tvirtai laikosi ant šuns galvos ir jis negalės jo nusiimti;
 • įsitikinkite, kad figūrantas yra patyręs ir jis nestabdys šuns. Taip galima rimtai sužeisti figūrantą ir šunį;
 • įsitikinkite, kad vis dar kontroliuojate savo šunį.

IV. Paklusnumas dirbant su figūrantu

Ruošiant šunį apsaugai, pats svarbiausias dalykas yra neprarasti kontrolės. Be dresūros nebus ir kontrolės. Svarbiausi paklusnumo, dirbant su figūrantu, pratimai yra šie:

 • figūranto lydėjimas
 • figūranto apieškojimas
 • figūranto saugojimas nekandant
 • toliau nuo figūranto esantis palaidas šuo
 • atsišaukimas (atakos nutraukimas)

Būtina naudoti kūno kalbą ir balso intonacijas. Taip pat labai svarbus dalykas yra pavadžio naudojimas. Niekada nelaikykite pavadžio įtempto, nebent tuomet, kai koreguojate savo šunį. Kai koreguojate šunį, vieną kartą stipriai patempkite pavadį. Po to pavadį laikykite neįtemptą.

Figūranto lydėjimas

Šunį turite išmokinti vieną iš lydėjimo būdu:

 • kai šuo seka iš paskos figūrantui;
 • kai šuo lydi figūrantą iš kairės pusės;
 • kai šuo lydi priešais figūrantą;
 • kai šuo lydi figūrantui tarp kojų.

Šuo turi būti paklusnus ir nekąsti figūrantui. Kiekvieną kartą figūrantas juda kitaip. Greitai, lėtai, girto žmogaus eisena arba greitai pasukdamas.

Figūranto apieškojimas

Nurodykite figūrantui nejudėti ir prieikite su šuniu figūrantui iš priekio arba nugaros. Šunį prie figūranto guldykite arba sodinkite. Pasakykite figūrantui pakelti rankas, bet stebėkite savo šunį. Apieškokite figūrantą. Atsiminkite: negalite būti tarp savo šuns ir figūranto, visuomet išlaikykite tvirtą akių kontaktą ir naudokite komanduojančią balso intonaciją. Paskatinkite savo šunį už gerai atliktą darbą. Neleiskite savo šuniui kąsti figūrantui, šliaužti artyn. Jei šuns dėmesys nukrypsta, leiskite figūrantui pabėgti ir šuniui įkąsti. Taip šuo išmoks saugoti ir sutelkti dėmesį į figūrantą.

Figūranto saugojimas

Šuo turi būti išmokytas saugoti figūrantą, kai jis ramiai stovi arba kai po sulaikymo duodama komanda "palik". Kiekvienas šuo saugo skirtingai. Kai kurie šunys loja ir šokinėja, kiti - pasyvūs sargai. Svarbiausia yra atsiminti: jei figūrantas stovi ramiai, šuniui negalima kąsti. Norėdamas, kad šuns dėmesys būtų nuolat sukoncentruotas, figūrantas gali:

 • šiek tiek paeiti ar pajudėti;
 • naudoti balsą, norėdamas atkreipti dėmesį;
 • pradėti bėgti, kad šuo pultų;
 • užpulti vedlį, kad šuo gintų.

Naudojant šiuos būdus, šuniui bus įdomu ir jūs turėsite puikų figūranto sargą.

Toliau esantis palaidas šuo

Šis pratimas skirtas patyrusiems šunims. Būtinai naudokite tinkamas griežtas komandas ir kūno kalbą. Jei šuo dirba netinkamai, naudokite korekcijoms ilgą pavadį.

Atsišaukimas

Tai vienas svarbiausių pratimų, kurį turite išmokinti šunį. Šio pratimo metu yra labai svarbu suprasti savo šunį ir visuomet turėti su savimi atlygį. Jei šuo sugrįžta pas jus tinkamai, jis turi gauti atlygį - kamuoliuką, apsauginę rankovę ar vilkstį.
Visuomet pradėkite su labai ilgu pavadžiu, kad visuomet galėtumėte pakoreguoti šunį. Jei po kurio laiko šuo atsisakopulti figūrantą arba tam tikrame taške sustoja (taip gali nutikti, bet kuriam šuniui), figūrantas gali:

 • greitai bėgti ir šaukti ant šuns;
 • panaudoti šaunamąjį ginklą;
 • pasislėpti, kad būtų nematomas ir siūsti šunį nematant figūranto.

Paskutinis punktas labai svarbus. Jei nurodėte savo šuniui pulti, jis privalo suradęsi figūrantą - jam kąsti.

Atsišaukimo metu garsiai ištarkite šuns vardą ir komandą "pas mane". Dideliems atstumams naudokite švilpuką.

ATSIMINKITE: BE NUOSEKLIOS ŠUNS DRESŪROS - NEBUS REZULTATŲ !